Om oss

Vi i Helsemagasinet brenner for undersøkende journalistikk, og vi formidler funn og ideer fra ulike forskningsmiljøer verden rundt. I en tid hvor seneste helsetrend får medias oppmerksomhet, formidler vi kunnskap om helse og livsstil basert på en evolusjonær tankegang. Vårt mål er å finne ut det som ganger menneskeheten og å formidle svarene videre. Vi vil gi deg kunnskapen til å forstå mekanismene bak det som holder oss friske eller gjør oss syke.

Våre mål

Vårt viktigste mål er å bidra til at stadig flere får kunnskaper som setter dem i bedre stand til å opprettholde eller bedre egen helse. For å kunne lykkes med det baserer vi oss på både vitenskap, kliniske erfaringer og sunn fornuft. Alt vi formidler, skal du kunne etterprøve, og derfor legger vi stor vekt på dokumentasjon og åpenhet. Dette er et forum for åpen dialog – også for dem som er uenige med oss på faglig grunnlag.

Stiftelse

Helsemagasinet inngår i Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), som i 2010 ble opprettet av vår ansvarlige redaktør, Dag Viljen Poleszynski. Stiftelsen ønsker å utbre forståelse for vitenskap, fakta og fornuft innenfor ernæring, helse og medisin. Vi gir også plass til alternative behandlingsmetoder som vanligvis ikke får den oppmerksomheten den fortjener.

Redaksjon og medarbeidere

Redaksjonen har bred erfaring fra forlagsvirksomhet, forskning og forfattervirksomhet gjennom mange år. Helsemagasinet er en selvstyrt enhet og består av ansvarlig redaktør Dag Viljen Poleszynski, fagredaktør Iver Mysterud og fagjournalistene Johnny Laupsa-Borge, Kenn Hallstensen og Birthe Storaker. Vi tar dessuten artikler fra flere uavhengige journalister.

Therese Ødegård er vår grafiker, Åse-Line Baltzersen kundeansvarlig, og Christopher Husjord bistår med logistikk og administrasjon.

Dag Viljen Poleszynski

12.01.24 VOF DAG14

Iver Mysterud

12.01.24 VOF IVER1

Johnny Laupsa-Borge

12.01.24 VOF JOHNNY1

Kenn Hallstensen

12.01.24 VOF KEN3

Birthe Storaker

Birthe

Therese Ødegård

Therese

Åse-Line Baltzersen

ÅseLine