Om oss

Vi i Helsemagasinet brenner for undersøkende journalistikk, og vi formidler funn og ideer fra ulike forskningsmiljøer verden rundt. I en tid hvor seneste helsetrend får medias oppmerksomhet, formidler vi kunnskap om helse og livsstil basert på en evolusjonær tankegang. Vårt mål er å finne ut det som ganger menneskeheten og å formidle svarene videre. Vi vil gi deg kunnskapen til å forstå mekanismene bak det som holder oss friske eller gjør oss syke.

Våre mål

Vårt viktigste mål er å bidra til at stadig flere får kunnskaper som setter dem i bedre stand til å opprettholde eller bedre egen helse. For å kunne lykkes med det baserer vi oss på både vitenskap, kliniske erfaringer og sunn fornuft. Alt vi formidler, skal du kunne etterprøve, og derfor legger vi stor vekt på dokumentasjon og åpenhet. Dette er et forum for åpen dialog – også for dem som er uenige med oss på faglig grunnlag.

Stiftelse

Helsemagasinet inngår i Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), som i 2010 ble opprettet av vår ansvarlige redaktør, Dag Viljen Poleszynski. Stiftelsen ønsker å utbre forståelse for vitenskap, fakta og fornuft innenfor ernæring, helse og medisin. Vi gir også plass til alternative behandlingsmetoder som vanligvis ikke får den oppmerksomheten den fortjener.

Redaksjon og medarbeidere

Redaksjonen har bred erfaring fra forlagsvirksomhet, forskning og forfattervirksomhet gjennom mange år. Helsemagasinet er en selvstyrt enhet og består av ansvarlig redaktør Dag Viljen Poleszynski, fagredaktør Iver Mysterud og fagjournalistene Johnny Laupsa-Borge, Kenn Hallstensen og Birthe Storaker. Vi tar dessuten artikler fra flere uavhengige journalister.

Therese Ødegård er vår grafiker, Åse-Line Baltzersen kundeansvarlig, og Christopher Husjord bistår med logistikk og administrasjon.

Dag Viljen Poleszynski

Ansvarlig redaktør

(f. 1946) Økonom (MSc/MBA; Madison, Wisconsin), cand.scient. ernæringsfysiologi (UiO) og dr.philos. (Inst. for sosiologi UiT 1999). Initiativtaker til Norsk forening for helhetsmedisin (NFHM), Fritt helsevalg (FVH) og Kostreform for bedre helse. Vinner av Brobyggerprisen 2011.
[email protected]

12.01.24 VOF DAG14

Iver Mysterud

Fagredaktør

(f. 1966) Dr.philos. biologi (UiO 2005); hovedansvar for evolusjonsteori for å forstå vår atferd, fysiologi og biokjemi, samt for miljømedisin og leserbrev. Tilknyttet Biologibygget/UiO, hvor han blant annet foreleser om evolusjonsteori.
[email protected]

12.01.24 VOF IVER1

Johnny Laupsa-Borge

Fagjournalist

(f. 1968) Master i human ernæring. Er tilsatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen fra desember 2016 til november 2020, og har i denne perioden permisjon fra arbeidet som frilansjournalist.
[email protected]

 

12.01.24 VOF JOHNNY1

Kenn Hallstensen

Fagjournalist

(f. 1966) er ingeniør i administrativ databehandling; masterstudent i ernæring ved Høgskolen i Akershus. Ansvar for hverdagsoppskrifter med høyfettkosthold, trening og annonser.
[email protected]

12.01.24 VOF KEN3

Birthe Storaker

Journalist

(f. 1964) Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1989). Har grunnfag i pedagogikk (UiO 1995) og er utdannet kostholdsveileder fra Tunsberg Medisinske skole (2011). Har utgitt lavkarbo kokebok og bok om kaker og desserter.
[email protected]

Birthe

Therese Ødegård

Grafisk designer

(f. 1986) er utdannet i avisbransjen, men jobbet med magasiner siden 2006. Hun har ansvar for all layout i Helsemagasinet, samt mottak, laging og kvalitetssikring av annonser og oppdatering av nettside.
[email protected]

Therese

Åse-Line Baltzersen

Kundeansvarlig

(f. 1986) er Helsemagasinets kundekontakt. Ta kontakt med Åse-Line dersom du har spørsmål vedrørende ditt abonnement. E-post: [email protected]

ÅseLine